Menu Close

Lintjesregen

Ter gelegenheid van Zijn verjaardag heeft het Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander behaagd een tweetal EJO collega’s een onderscheiding toe te kennen:

Mevrouw Cécile Franssen, Lid in de orde van Oranje-Nassau,

en

De heer Piet Henrard, Ridder in de orde van Oranje-Nassau.

Ondergetekende heeft namens ons allen de beide laureaten gefeliciteerd.

Ik wens u allen nog een mooiere Koningsdag toe.

Rolf de Boer
Voorzitter EJO

Willem De Volder Fotografie

EN