Menu Sluiten

En toen was het stil…

Seizoen 2019-2020 liep, net als voor vele andere orkesten, anders dan anders af. Concerten werden door de COVID-19 (Corona) crisis afgelast en opeens werd het stil. Geen concerten, geen samenkomsten en geen gelach tijdens repetitiepauzes.

Ook al heeft het EJO geen concerten kunnen geven, het team en de leden hebben niet stil gezeten en er alles aan gedaan om contact te houden. Wat hebben we -achter de schermen- allemaal bewerkstelligd?

  • Een digitale auditiedag waarbij kandidaat-leden filmpjes instuurden en een commissie nieuwe leden verwelkomde in het orkest, hoe onzeker ook.
  • Het monteren van de liveopname van de laatste concerten en het ontwerp van de cd in nieuwe huisstijl.
  • Een film met muziek van de Lion King, ingespeeld door onze leden vanuit huis: https://youtu.be/h7U2kC1vIew, want muziek brengt ons bij elkaar.
  • Een statement om ons, samen met andere culturele instellingen en initiatieven uit te spreken, voor een ander provinciaal cultuurbeleid in Noord-Brabant (NL), in het kader van de campagne #ikwilwelcultuur: https://youtu.be/gWFskJPikXs
  • De oprichting van Stichting Vrienden van het Euregio Jeugdorkest. De stichting heeft ten doel het stimuleren van belangstelling voor de activiteiten van het EJO met name, maar niet uitsluitend om getalenteerde jonge muzikanten de kans te geven om in orkestverband te (leren) musiceren, om belangstelling te bevorderen voor grote klassieke orkestliteratuur, alles in de ruimste zin van het woord. Meer informatie leest u op https://www.euregiojeugdorkest.com/vrienden-van/
  • Het voorbereiden van een nieuw seizoen met alle juiste bladmuziek, regelen van zalen, gastgezinnen, logistieke plannen en schema‚Äôs. Dit alles in continue onzekerheid en veranderingen in de beide landen.

Op deze manier hebben we met elkaar contact gehouden en kunnen we, zoals u in het volgend bericht zult lezen, hopelijk echt weer starten met datgeen wat we het liefste doen: samen mooie muziek brengen!

NL